Agder Media AS

Tilbake til Medlemmer

Agder Media AS

Uvikler, forvalter og drifter egne og andres IT-løsninger, salg av  service- og konsulenttjenester, samt annen virksomhet som har  sammenheng med dette. 

Adresse og Kontaktinfo

Østregate 3, 4836 Arendal
Tlf:  37 00 37 00

Postadresse: 

Postboks 8 

4801 Arendal 

Kontakpersoner

Daglig Leder: 

Bjørn Robert Knudsen 

Hjemmeside